Bakakkaan bu’ee namoota cidha irra turan 17 ajjeese

Baangilaadeshitti bakakkaan bu’ee yoo xiqqaate namoota cidharra turan 17 ajjeesuu qondaalotni mootummaa himan.

Mishirricha dabalatee namootni biroo 14 tahan ammoo miidhamaniiru. Misirrittiin ammoo yeroo sana garee keessummoota cidharra turan waliin hin turre.

Keessummootni gurbaa fuudha dhaqu waliin turan bidiruu laga naannoo magaalaa Shibgaangi jedhamtu irraa bu’anii gara mana warra intala heerumtuutti imalaa turan, yeroo yandoo cimaan isaan qabate.

Namootni naannichaa ijaan argan akka jedhanitti balaqqeessi humna guddaa qabu lafa dhahaa ture. Wagga waggaan ardii Eeshiyaa keessaa namootni dhibbaan lakkaa’aman bakakkaadhaan du’u.

Bara 2016 keessa Baangilaadesh haleellaa bakakkaan dhaqqabu balaa uumamaa jettee lbsite. Kunis ji’a Caamsaa bara 2016 keessa namootni 200 ol balaa uumamaa kanaan waan du’aniif.

Bara sana namootni 82 tahan guyyuma tokkotti du’an. Ogeessotni akka jedhanitti, bakakkaan kan hammaateef cirama bosonaa irraa ka’uuni. Mukeen dhedheeroon bakakkaa ofitti harkisan dhibuun isaanii sababa akka tahe ogeessotni himan.

Ji’a Adoolessaa 2021 keessa haaluma wal fakkaatuun Indiyaa magaalaa Jayipuuritti bakakkaan yoo xiqqaate namoota 16 ajjeesee hedduu miidheera.

Namootni kunneen bakka daawwanaa beekamaa 12th Century Amer Fort jedhamutti gamoo ol dheeraatti ol ba’uun rooba keessa suuraa ofee (selfie) ka’aa turan.

Indiyaa keessatti bara 2004 as giddugaleessaan bakakkaan namoota 2,000 ta’an ajjeeseera.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!
error: Alert: Koppii Gochun Dhorkaadha !!