Imo haaraa saffisa guddaan isiniif dalagu buufadhaa bayyee itti gammadu

imo haaraa beeksisa adda addaa irra bilisa ta’e fi saffisa ajaa’iba qabu bufadha fayyadamaa. Imon kun update kan ta’edha kanaa jechuun haaromsameera jechuu keenya fayyidaan isa isaas bayyeedha Fknf yeroo bilbila haasoftan addaan ciccitee isin hin rakkisu, beeksisoota hin barbachiifne amma ammaa fidee isin hin … Continue reading Imo haaraa saffisa guddaan isiniif dalagu buufadhaa bayyee itti gammadu