Intarneetii ykn Wifi malee Map tolaan offline karaa fayyadamtan

wow baga gammadan haala salphaan Wifi ykn data tokko malee map kan itti fayyadamu dandeessan App haaraa! Yeroo ammaa kkanatti akkuma beekamu google map dhala namaaf bu’aa guddaa kan buusaa jiruudha. Haa ta’uyyu malee Intarneetiitin yoo ta’e malee offline nuuf hin dalaguu Kanaaf furmaata ni … Continue reading Intarneetii ykn Wifi malee Map tolaan offline karaa fayyadamtan