Afaan oromo gara afaan barbaannetti kan jijiru App haaraa

Baga gamadan afaan barbaadan gara afaan oromooti jijiruun danda’ame jira! akkuma bekkamu waggoota hedduuf google afaan keenya afaan oromo afaan dijitalaa akka nuuf godhuuf karaa bayyee yaalameera ammaas yaalamaa jira. haa ta’u iyyuu malee milka’uu hin dandeenye kanaaf ammayyuu tanaan google translate keessa hin seene!

Kanaaf APPin haaraa dhimma kanaf sirritti nu gargaruu ni jira Hi Translate Chat translator APPIN kun afanoota 100 ol translate gochuu ni danda’a Afaan keenya afaan oromo dabalatee gara afaan barbaadanitti jijiruu ni dandeessu jechudha wow heddu namatti tolaa.

Hata’uu iyyuu malee rakkoo murassa ni qaba innis fkn afaan inglifaa iraa gara oromotti yeroo jijiruu al tokko tokkoo ni dogogoraa sababni isaas refuu waan hojii eegaluuf akkasumaas Database GOOGLE keessa jechooni afaan oromoon bareefamaani jiran muraasa waan ta’eef kanaaf amuuma namni afaan oromo fayyaadamu bayyachaa ademuu jechooni fi system google wal dubbisa adeema kana jechuun obsaa amma jiru app kana kessa fayaadamu dha.

Afaan oromo argachuuf language ykn qooqa jiran keessa (oromo) jettanii sarchii gochuu qofadha saniin bodee defualt irra isiniif ta’a jechuudha!

Haala kanaan filachuu ni dandeessu

Fayidaan APP Hi translate kun kana qofa mitti waan heddu dha fkn bareeffama suuraan jiru tokko photo kassu qofaan gara afaan barbaadanitti jijiruu ni dandeessu fkn kan Afaan china dhan jiru gara afaan araabati jijiruu fi language kamiyyuu fayaadamu isin dandeessisa. kana jechuunis nama qooqa isa hin beekne tokko waliin salphaati hasa’uu akka dandeenyu nu tasiisa!

Haala itti fayaadama isaaf vidiyoo kana dawwaadha.

Future of Hi translate App

Hi Translate is a free language translator for 76 languages, including Hindi translation to English, translation from English to Hindi, English to Marathi translation etc. Known as an online translator, Hi Translate is far more powerful than what you know. Hi translate can apply to almost any applications (Facebook, Whatsapp, Messenger, Hike, JioChat text translation etc). Hi Translate is useful for text translation and image translation with only one click. Come and Sayhi to your foreign friends!

 • Less data, Faster translate
 • Support more than 100 languages
 • Offline mode and Voice translation available
 • ·Al Camera translation

Whenever you need translation during your travels, business trips or while studying a language, just bring Hi Translate, a smart cross-application translator which can translate multiple languages for you.

Hi Translate As Tuqaa Bufadhaa DOWNLOAD

6 thoughts on “Afaan oromo gara afaan barbaannetti kan jijiru App haaraa

  • March 2, 2022 at 10:25 pm
   Permalink

   Galatoomi ulfaadhi waan garidha
   Thanks 👍
   Garuu barumsaa video KEE biroo irra Gafiin siif qaba. Online Business yeroo hojjaane akkamin withdraw godhanaa?
   Thanks 👍👍🙏👍 deebii naf deebiifta jedheen abdadha!

   Reply
 • July 26, 2022 at 10:30 am
  Permalink

  Jajjabaadhu jajjabee Oromoon qabdu tokko sidha.

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *